MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Természetvédelmi Közlemények - Rövid történet

Természetvédelmi Közlemények - Rövid történet

TERMÉSZETVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK
A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÖKOLÓGIAI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA

A Természetvédelmi Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztályának folyóirata. A lap magyar nyelvű, angol kivonatos cikkeket közöl, elsősorban a Kárpát-medence természetvédelmével kapcsolatos témákban. Szeretnénk, ha a Természetvédelmi Közlemények alapvető forrásmunkája lenne minden természet - és környezetvédelemmel foglalkozó tervezésnek és munkának, ha minden természetvédelemben érdekelt és érdeklődő sajátjának tekintené a lapot, ideértve többek között a területkezelőket, döntéshozókat, kutatókat, pedagógusokat és diákokat.

Ennek megfelelően elsősorban olyan cikkeket várunk, melyek:
  • tudományos alapossággal végzett vizsgálatokat mutatnak be, ám eredményeik a természetvédelemben alkalmazhatók (kezelési útmutatók leírását a cikk végén mindenképpen javasoljuk, mégha a cikk spekulatív is),
  • áttekintenek egy-egy érdeklődésre számottartó témát,
  • módszertani ismertetéseket tartalmaznak (pl. mintavételi eljárás állapotfelméréshez, GIS alkalmazása monitorozáshoz),
  • egy-egy terület fajait, társulásait írják le és természetvédelmi szempontból értékelik,
  • egy-egy faj, társulás országos elterjedését írják le és természetvédelmi szempontból értékelik,
  • a monitorozás és állapotfelmérés módszertanát, elemzési lehetőségeit taglalják,
  • a "felhasználói" oldal problémáit, igényeit ismertetik,
  • nem természettudományi szakemberek véleményét tükrözik,
  • bármi más, Kárpát-medencei vagy nemzetközi, akár globális szintű természetvédelemhez kapcsolódó témáról szólnak.
Interdiszciplináris szekció:

A folyóirat a 2016-os évtől egy interdiszciplináris szekcióval bővül, melynek témája a társadalomtudományos módszerek alkalmazása a természetvédelem szolgálatában.

Ebbe a szekcióba egyrészt olyan cikkeket várunk, ahol társadalomtudományos módszereket is alkalmaztak élőhelyek, természeti értékek, ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzését szolgáló kutatásokban, beleértve a hagyományos tudás feltárását is. Emellett a természetvédelem egyes társadalmi-gazdasági aspektusait összefoglalóan tárgyaló, a releváns nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintését tartalmazó cikkeket is szívesen fogadunk. Fontosnak tartjuk a tudomány és a természetvédelmi szakpolitika párbeszédét is, ezért a kapcsolódó nemzetközi és hazai folyamatok bemutatását, értékelését célzó írásoknak is helyet kívánunk adni.

A folyóirat tematikájához illeszkedő könyvismertetéseket szívesen látunk. Itt az összes bibliográfiai adatot kérjük feltüntetni (szerző, szerkesztő, teljes cím, kiadás éve, kiadó neve, ISBN ill. ISSN szám, terjedelem, (ha az adathordozó nem papír, akkor kérjük megadni annak típusát, pl. CD, hanglemez, video stb.), hozzávetőleges árát). Amennyiben egy kiadvány nem nyilvános terjesztésű, akkor a beszerezhetőség forrását is kérjük megadni.
 
A folyóirat 2016 óta DOI azonosítóval rendelkezik, a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) indexeli, és a REAL repozitórium archiválja.

A lap megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia támogatja.

Ideart Az oldal 78 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég